Skip to main content
x

RESNA Home

RESNA - Isfahan University of Technology

 

 

 

اطلس موته

پناهگاه حیات وحش موته از نظر در برداشتن فون و فلور کمیاب، منطقه با ارزشی است که در دو استان اصفهان و مرکزی واقع شده و با زحمات زیادی بیش از نیم قرن حفظ و حراست گردیده است. از آن جا که لازمه مدیریت بهینه و حفاظت از زیستگاه ها در دست داشتن اطلاعات و آمار صحیح از ظرفیت های زیستی موجود در آنها است،  اطلس گیاهی پناهگاه موته تهیه و در اختیار برنامه ریزان و علاقه مندان قرار گرفته است.

 

تحت نظارت وف ایرانی