Skip to main content
x

home

The Flora Atlas of the Mouteh Wildlife Refuge

اطلس گیاهی پناهگاه حیات وحش موته

 توجه : سایت حاضر نسخه مقدماتی است و به زودی اشکالات ویرایشی و فنی در نسخه نهایی مرتفع خواهد شد 

پناهگاه حیات وحش موته با پیشینه ای افزون بر ۵۱۰ سال حفاظت، منطقه ای با ارزش از نظر فون و فلور در ایران محسوب شده که سطح حفاظتی بخش هایی از آن اخیرا به پارک ملی ارتقا یافته است. اطلس پیش رو، نخستین اطلس گیاهی در استان اصفهان است که در منطقه موته به همت دکتر سید جمال الدین خواجه الدین و با همکاری تعدادی از اعضای هیات علمی و کارشناسان دانشگاه صنعتی اصفهان و با پشتیبانی مالی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان انجام شده و در پاییز ۱۳۹۷ منتشر گردید.

پیش گفتار
مقدمه
اطلس گونه ها

تحت نظارت وف بومی